ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στη διαδικασία αξιολόγησης και διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών και άλλων συναισθηματικών δυσκολιών πραγματοποιείται συνάντηση με τους γονείς για τη λήψη αναπτυξιακού και ιατρικού ιστορικού. Έπειτα, γίνεται καταγραφή του αιτήματος ως προς το τι δυσκολία αντιμετωπίζει το παιδί, κατανόηση της οικογενειακής δυναμικής και ενημέρωση για  την συμπεριφορά  του παιδιού στο πλαίσιο του σχολείου, του σπιτιού και αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

Στην συνέχεια πραγματοποιείται συνάντηση με το  παιδί , παρατήρηση  σκέψεων και συναισθημάτων του μέσα από την διαδικασία του παιχνιδιού, της ζωγραφίκής και άλλων τεχνικών παρέμβασης  καθώς και χορήγηση ψυχοπαιδαγωγικού διαγνωστικού τεστ (Αθηνά τεστ).

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η Ψυχοθεραπεία για παιδιά και εφήβους χρησιμοποιεί μια ποικιλία από τεχνικές και μεθόδους όπου βοηθούν στην αντιμετώπιση συναισθηματικών καθώς και συμπεριφορικών δυσκολιών που βιώνει το παιδί ή ο έφηβος (καλύτερη αυτοεκτίμηση, μείωση άγχους, βελτίωση σχέσεων).

Ως  μέσα ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης  σε παιδιά χρησιμοποιούνται το παιχνίδι, η ζωγραφική, τα παιχνίδια ρόλων (role play),  και οι αναπαραστάσεις .

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων που αφορούν την προσαρμογή και επικοινωνία, την συμπεριφορά στο κοινωνικό πλαίσιο, την βελτίωση γνωστικών δεξιοτήτων και την συναισθηματική ωρίμανση.  Οι παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται είναι τόσο ψυχολογικής υποστηρίξης καθώς και αποκατάστασης μέσω ειδικού μαθησιακού προγράμματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η συμβουλευτική γονέων εστιάζει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ γονέων, όσο και μεταξύ παιδιών και γονέων. Αποτελεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο όπου δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να διερευνήσουν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην επικοινωνία με τα παιδιά τους. Μέσα από την αναγνώριση της δυσκολίας, την αποδοχή και την πλαισίωσή της, οι γονείς μπορούν να δομήσουν μια κοινή οπτική η οποία βοηθά στην καλύτερη λειτουργία των γονιών ως προς το παιδί καθώς και την υγιή ωρίμαση του παιδιού ως μέλος της οικογένειας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η οικογενειακή θεραπεία βοηθάει στην βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων, στην κατανόηση των ρόλων που έχει κάθε μέλος, στην ενίσχυση της επικοινωνίας και στην υποστήριξη του μέλους που παρουσιάζει δυσκολίες. Μέσω της οικογενειακής θεραπείας κάθε μέλος εκφράζει και διερευνά σκέψεις και συναισθήματα. Δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνούνται οι απόψεις όλων των μελών και δημιουργείται μια ασφαλής ισορροπία για την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ​

Με βάση την διάγνωση, συγκροτείται η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση σε συνδυασμό με την ενημέρωση γονέων. Σημαντικό κριτήριο είναι η αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού ώστε να οργανωθεί ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Ενδείξεις για την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών είναι:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αναφέρεται σε μια διαδικασία ενημέρωσης, διερεύνησης και προετοιμασίας που βοηθά το άτομο να επιλέξει την εκπαιδευτική του διαδρομή και το επάγγελμά του, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του. Η επαγγελματική συμβουλευτική επιπλέον, έχει ως στόχο την
ανάπτυξη της επαγγελματικής ωριμότητας του ατόμου, την βελτίωση των δεξιοτήτων αναζήτησης, εύρεσης και διατήρησης μιας θέσης εργασίας αλλά και την αύξηση της ικανοποίησης που μπορεί να αντλεί από αυτήν. Με αυτή την έννοια, αναφέρεται όχι μόνο στην προετοιμασία για την επαγγελματική ζωή ενός ατόμου αλλά και στην επαγγελματική του εξέλιξη – σταδιοδρομία.
 
Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να αξιοποιηθούν από ανθρώπους που είτε βρίσκονται στην φάση μιας πρώτης
επαγγελματικής επιλογής, δηλαδή προς το τέλος της εφηβείας ή τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής, είτε έχουν κάνει ήδη μια πρώτη επαγγελματική επιλογή και
επιθυμούν ή/και αναγκάζονται, να κάνουν σημαντικές αλλαγές στη σταδιοδρομία τους και να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις σε σχέση με το εργασιακό τους περιβάλλον.
 
Η εργασία εξυπηρετεί πολλαπλούς ρόλους. Οι ανάγκες του ατόμου αλλά και της αγοράς εργασίας αλλάζουν και φαίνεται πως διανύουμε μια εποχή που η ανάγκη προσαρμογής και επαναπροσδιορισμού αναγκών και εργασιακών δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται επιτακτική. Η επαγγελματική συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν τις δυσκολίες που προκύπτουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της εργασιακής τους ζωής.
 
Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, περιλαμβάνει την αρχική συνέντευξη με τη λήψη του ιστορικού· την προώθηση διαδικασιών αυτογνωσίας μέσα από τη χρήση και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων που διερευνούν την προσωπικότητα, τα
επαγγελματικά ενδιαφέροντα, τις αξίες και τις ικανότητες· την υποστήριξη στην ενεργητική αναζήτηση πληροφόρησης για την οικονομική και κοινωνική
πραγματικότητα· την λήψη της πλέον συνειδητής απόφασης αφού έχει προηγηθεί η εξέταση των πιθανών επιλογών και των εναλλακτικών τους.