ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Συμβουλευτική είναι η εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη σε συγκεκριμένα θέματα ή προβλήματα τα οποία απασχολούν το άτομο.
Αποτελεί βραχείας διάρκειας προσέγγιση, με συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών, συνήθως 6-12.

Η συμβουλευτική παρέμβαση αποσκοπεί να βοηθήσει το άτομο να αξιοποιήσει το δυναμικό του, ώστε να οδηγηθεί σε αναζήτηση και εύρεση εναλλακτικών επιλογών και λύσεων σε:

Παρέχονται:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κάθε θεραπευόμενος ξεκινά τη θεραπεία του με ατομικές συνεδρίες που διαρκούν 50΄. Οι ατομικές συνεδρίες μπορεί να γίνονται είτε κάθε εβδομάδα είτε ανά δεκαπέντε ημέρες και η χρονική τους διάρκεια σχετίζεται με τους θεραπευτικούς στόχους που θα τεθούν από κοινού με τον θεραπευτή. Σκοπός των συνεδριών είναι η διερεύνηση των δυσκολιών και συμπτωμάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις αφού η κατανόηση αυτών των δυσκολιών συχνά βοηθά στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Η θεραπεία ζεύγους βοηθά τους συντρόφους που επιθυμούν να είναι μαζί να συνδέονται καλύτερα διευκολύνοντας την επικοινωνία και τον τρόπο που λειτουργούν μέσα στη σχέση τους. Απευθύνεται όμως και σε ζευγάρια που επιθυμούν να φροντίσουν ώστε ο χωρισμός τους να μην είναι τραυματικός.

Οι σύντροφοι, κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας, ενθαρρύνονται να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις ιδέες τους καθώς και να επικοινωνούν τις ανάγκες, τα συναισθήματά και τις προσδοκίες τους. Η παραπάνω διεργασία βοηθά στην κατανόηση των κρίσεων και των συγκρούσεων που συχνά προέρχεται από τη διάθεση να αλλάξει ο ένας τον άλλο ή από την προβολή των αρνητικών πτυχών της προσωπικότητας του άλλου.

Στην ερωτική σχέση, στη συμβίωση, στο γάμο οι άνθρωποι αναβιώνουν τραύματα, επώδυνα συναισθήματα που μπορεί να ένιωσαν στη γονεϊκή τους οικογένεια κατά την παιδική τους ηλικία. Οι προβολές στο/στη σύντροφο μπορεί να μην αφορούν την ερωτική τους σχέση, αλλά συναισθήματα του παρελθόντος. Η διερεύνηση και η διεργασία των συναισθημάτων αυτών οδηγεί σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας που μπορεί να επιτρέψει επιθυμητές αλλαγές που στηρίζονται στην αποδοχή του άλλου, στην κατανόηση των δυσκολιών, στην ανάγκη φροντίδας και επούλωσης καθώς και στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης.  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι οικογενειακές συνεδρίες αφορούν συναντήσεις ολόκληρης της οικογένειας με το θεραπευτή/τρια. Συνήθως προτείνονται από τους θεραπευτές ενηλίκων και παιδιών όταν προκύπτουν θέματα που κρίνεται ότι θα ήταν βοηθητικό να συζητηθούν με όλα τα μέλη της οικογένειας ή με εκείνα τα μέλη που τα αφορούν.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μετά από έναν κύκλο ατομικών συνεδριών και αφού έχει δομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ψυχοθεραπευτή προτείνεται στους θεραπευόμενους να γίνουν μέλη μιας θεραπευτικής ομάδας. Βασική προϋπόθεση πριν την ένταξη του ατόμου σε ομάδα είναι η προηγούμενη επεξεργασία των βασικών του θεμάτων στις ατομικές συνεδρίες.

Οι θεραπευτικές ομάδες αποτελούνται από έναν ή δύο ψυχοθεραπευτές και 5-10 θεραπευόμενους. Όλα τα μέλη χρειάζεται να δεσμεύονται από την αρχή της εμπιστευτικότητας, να σέβονται τη διαφορετικότητα και το ρυθμό της εξέλιξης του καθενός.

Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία προσφέρει στους θεραπευόμενους την ευκαιρία να επεξεργαστούν τα θέματά τους μέσα στο ασφαλές πλαίσιο μιας «παρέας», μιας «οικογένειας». Στην ομαδική θεραπεία οι θεραπευόμενοι νιώθουν αποδοχή,  δίνουν και παίρνουν βοήθεια και μαθαίνουν να συνδέονται με έναν τρόπο πιο «ανακουφιστικό» με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Τα μέλη της ομάδας, μέσα από την ανατροφοδότηση, αποκτούν μεγαλύτερο βαθμό αυτεπίγνωσης και ενσυναίσθησης, δηλαδή καλύτερης κατανόησης του εαυτού και των άλλων. Για αυτό, καθώς προχωρούν στην ομαδική θεραπευτική διαδικασία μπορούν να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά τους, να συναισθάνονται τις ανάγκες του άλλου, να επιλύουν συγκρούσεις καθώς και να επικοινωνούν πιο ουσιαστικά. Επίσης, μέσω της διεργασίας, τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας αποκτούν γνώσεις για την ψυχική λειτουργία, το νόημα των διαφόρων συμπτωμάτων, και τη λειτουργία των διαπροσωπικών σχέσεων.

Στην ουσία, η θεραπευτική ομάδα λειτουργεί ως ένας «κοινωνικός μικρόκοσμος» που προσφέρει διορθωτικές συγκινησιακές εμπειρίες και σταδιακά συντελεί στην αλλαγή των δυσλειτουργικών μοτίβων αλληλεπίδρασης των ατόμων με το περιβάλλον τους. Σκοπός είναι, μέσα σ’ ένα κλίμα αποδοχής, ανοιχτής επικοινωνίας και σεβασμού, κάθε μέλος να  μπορέσει να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη και να αναζητήσει υγιέστερους τρόπους επαφής με τον εαυτό του και τους άλλους.

ONLINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ